Wszystkich miłośników śpiewu zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi. "Kto śpiewa ten dwa razy się modli" - niech to motto przyświeca wszystkim, którym bliska jest tradycja śpiewu kościelnego i najpopularniejszych utworów chóralnej muzyki świeckiej.