Chór Parafii świętej Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach działa już od 80 lat. Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji chóralnych nie tylko w mieście, ale i w obszarze Śląska Cieszyńskiego. Choć czasy świetności chóru, liczone liczbą jego członków dawno minęły, to radość ze wspólnego śpiewu, poświęcenie i zaangażowanie w chwalenie Pana pieśnią nieprzerwanie trwa. Chór parafialny jest chórem mieszanym, dzielonym na głosy, w którym każdy może znaleźć swoje miejsce. Tym bardziej zachęcamy - szczególnie młodzież naszej parafii - do wstępowania w nasze szeregi.