Bartoszek Janina
Bartoszek Maria
Biernot Maria
Borgieł Małgorzata
Chmielniak Maria
Janusz Małgorzata
Janusz Maria
Kłoda Maria
Kosmaty Bernadeta
Kuboszek Danuta
Kuboszek Małgorzata
Kurczyk Bronisława
Mojżyszek Maria
Pasierbek Danuta
Pniok Małgorzata
Rusin Barbara
Sikora Helena
Uszok Barbara
Wizner Maria
Beczała Jan
Borgieł Jerzy
Hałas Stanisław
Kominek Franciszek
Kramer Dieter
Kuboszek Emil
Kuboszek Jan
Kwiatkowski Antoni
Łukosz Emil
Szpoczek Edward