Wszystkich miłośników śpiewu zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi. "Kto śpiewa ten dwa razy się modli" - niech to motto przyświeca wszystkim, którym bliska jest tradycja śpiewu kościelnego i najpopularniejszych utworów chóralnej muzyki świeckiej.

19 maja 2018 roku Będziemy świętować w Orłowej - Lutyni 95 rocznicę istnienia Chóru "ZAOLZIE"
Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czechach na Zaolziu