Międzynarodowy Festiwal GAUDE CANTEM

Po raz pierwszy nasz chór parafialny zgłosił się do udziału w Międzynarodowym Festiwalu "Gaude Cantem" im. Kazimierza Fobera
w Bielsku-Białej, 
którego to już była XI edycja. Chór nasz wystąpił w kategorii "Przegład Chórów Seniora" prezentując utwory o tematyce religijnej:

 Decyzją jurorów w składzie:

  1. ks. prof. dr hab. Antoni Reginek – przewodniczący Jury, wykładowca muzyki kościelnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i prodziekan ds. studentów. Członek zarządu i kapelan Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz prezes Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.
  2. prof. dr hab. Marcin Tomczak – dyrygent, kierownik Katedry Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Gdańsku,
  3. mgr Andrzej Kucybała – dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej,
  4. mgr Piotr Żółty – sekretarz jury

chór nasz otrzymal SREBRNY DYPLOM

 

Prezentujemy utwory wykonane na przeglądzie https://youtu.be/ElAGIO5lppU